Tìm kiếm nhanh:
 
Tìm kiếm: Khách sạn - Nhà hàng
Khách sạn
Giá cả
 
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 
0912 909 518
0981 976 936


 
 
 
  CẨM NANG DU LỊCH CỬA LÒ
 
 
+ Làm thế nào để đặt pḥng?
----------------------------------------------
+ Ngân hàng - Điểm đặt ATM
----------------------------------------------
+ Cơ quan hành chính
----------------------------------------------
+ Ẩm thực - Đặc sản
----------------------------------------------
+ Vị trí địa lư
----------------------------------------------
+ Số điện thoại khẩn
----------------------------------------------
+ Bệnh viện - Bảo hiểm - Cứu hộ
----------------------------------------------
+ Địa điểm du lịch chính
----------------------------------------------
+ Giao thông trong tỉnh Nghệ An
----------------------------------------------
+ Vận chuyển - Taxi
----------------------------------------------
+ Shopping - Mua sắm
----------------------------------------------
+ Công ty Lữ hành - Du lịch
----------------------------------------------
+ Lưu ư với khách du lịch
----------------------------------------------
+ Những câu hỏi khác...
----------------------------------------------
 
 
 
  Thông tin cần biết
 
Giá vàng
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
 
Lượt truy cập : 1573574
Trực tuyến 265
Điều khoản sử dụng
 

Điều khoản sử dụng - Cualotourism.com

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WWW.CUALOTOURISM.COM

1. Các khái niệm

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Quy chế: là thoả thuận về các nghĩa vụ mà các thành viên tham gia CUALOTOURISM.COM phải tuân thủ.

- Hệ thống CUALOTOURISM.COM: là Cổng thông tin Thương mại điện tử Quảng bá h́nh ảnh du lịch, Khách sạn, nhà hàng, địa điểm du lịch, văn hoá ẩm thực của tỉnh Nghệ An viết tắt là Ngheanhotels. Ngheanhotels là một hệ thống điện tử có cấu trúc được vận hành thông qua mạng Internet nhằm thúc đẩy việc quảng bá, tiếp thị đặt hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng thông qua các phương tiện điện tử.

- Thông điệp dữ liệu: là thông tin được tạo, lưu trữ, truyền gửi bằng các phương tiện điện tử, được cấu trúc phù hợp với hệ thống Cualotourism.com.

- Thành viên: là các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, địa điểm du lịch, quán Bar, Cafe, Karaoke, làng nghề truyền thống,... đă đăng kư tham gia cualotourism.com, cam kết tuân thủ các nghĩa vụ trong Quy chế này.

- Trang web: là trang web của hệ thống du lịch Cửa Ḷ tại địa chỉ http://www.cualotourism.com do chúng tôi vận hành và sẽ bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi các thông tin, kư tự, biểu mẫu, hạng mục, h́nh ảnh, đường dẫn, âm thanh, đồ hoạ hiển thị trong trang web.

2. Hệ thống Cualotourism.com

2.1 Cualotourism.com đồng ư cung cấp cho các thành viên thông tin truy cập để có quyền truy cập và sử dụng hệ thống Cualotourism.com dựa trên các lựa chọn đăng kư thành viên và điều khoản được quy định dưới đây. Những điều khoản này có thể được Cualotourism.com sửa đổi.

2.2. Các thành viên sẽ thực hiện đây đủ theo nghĩa vụ khi đăng kư thành viên.

2.3. Các thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung và phương thức trao đổi thông điệp dữ liệu sao cho phù hợp với các quy định của Quy chế này.

2.4. Trong trường hợp hệ thống Cualotourism.com không thể truy cập được v́ lư do kỹ thuật, Cualotourism.com sẽ thông báo cho các thành viên về sự trục trặc này bằng cách đăng một thông báo trên trang web.

3. Bảo mật, truy cập và sử dụng hệ thống Cualotourism.com

3.1. Các thành viên sẽ truy cập và sử dụng Cualotourism.com thông qua các thông tin truy cập theo các phương thức do Ngheanhotels quy định.

3.2. Cualotourism.com giữ quyền quy định các phương tiện bảo mật khác nhau cho việc truy cập và/hoặc sử dụng Cualotourism.com.

3.3. Cualotourism.com có quyền sửa đổi thông tin truy cập Cualotourism.com của các thành viên sau khi thông báo cho các thành viên trước ít nhất 1 tuần.

3.4. Cualotourism.com sẽ ngừng việc sử dụng thông tin truy cập Cualotourism.com:

a. của các thành viên cũng như của người đại diện khi các thành viên chưa được thẩm định lại theo yêu cầu của Ban điều hành quản lư Cualotourism.com;

b. của các thành viên cũng như của người đại diện nếu như phát hiện ra bất kỳ vi phạm nào đối với Quy chế này;

c. của người đại diện nếu các thành viên rút lại chỉ định đối với người đại diện này;

3.5. Các thành viên sẽ uỷ quyền cho người đại diện thay mặt cho ḿnh để truy cập và sử dụng Cualotourism.com. Các thành viên sẽ thông báo cho Cualotourism.com bằng văn bản theo mẫu và theo cách do Cualotourism.com quy định. Người đại diện sẽ không được phép truy cập và sử dụng Cualotourism.com cho đến khi Cualotourism.com kích hoạt các thông tin truy cập của người đại diện trong hệ thống Cualotourism.com và thông báo cho thành viên. Ngày kích hoạt tài khoản của người đại diện là ngày Cualotourism.com đưa ra thông báo.

3.6. Các thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho Cualotourism.com theo các mẫu và các cách do Cualotourism.com quy định về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến người đại diện. Cualotourism.com sẽ tiến hành các thay đổi cần thiết trong hệ thống Cualotourism.com và thông báo cho thành viên. Những thay đổi này chỉ có hiệu lực vào ngày Cualotourism.com gửi thông báo.

3.7. Bất cứ hành vi, sai sót, lỗi của người đại diện sẽ được coi như là hành vi, sai sót, lỗi của các thành viên và các thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề này.

3.8. Các thành viên sẽ làm tất cả những ǵ cần thiết nhằm bảo vệ và duy tŕ tính thống nhất và bảo mật của hệ thống Cualotourism.com, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ sự truy cập hay sử dụng trái phép Cualotourism.com.

4. Thông báo

4.1. Trừ khi có những quy định cụ thể khác theo quy định này, bất kỳ thông báo nào mà Cualotourism.com có nhiệm vụ phải cung cấp cho các thành viên theo Quy chế này sẽ được coi là đă được cung cấp nếu các thông báo này đă được gửi bằng thư bưu điện, fax hoặc email.

4.2. Các thành viên có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Cualotourism.com bất cứ thay đổi nào về địa chỉ thư tín, fax và email.

4.4. Các thành viên có thể gửi ư kiến về các vấn đề liên quan đến việc truy cập và sử dụng tiện ích thông qua các cách như thư bưu điện, fax, email tới Cualotourism.com theo địa chỉ được cung cấp trên trang web.

4.5. Cualotourism.com sẽ thông báo về việc thay đổi địa chỉ thư tín và số fax của ḿnh trên trang web Cualotourism.com. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày thông báo được đăng tải trên trang web. Các thành viên phải có trách nhiệm theo dơi những thông báo này.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền của hệ thống Cualotourism.com thuộc về Công ty CP Mỹ thuật Truyền thông. Không được phép sao chép hệ thống Cualotourism.com dưới bất kỳ h́nh thức nào mà chưa được phép bằng văn bản của Ban quản trị. Thông tin mà Cualotourism.com đăng nhập có thể được trích dẫn từ trang tin khác và có trích nguồn văn bản.

6. Điều khoản áp dụng

6.1. Ngoại trừ có những quy định khác, Quy chế này chỉ áp dụng đối với việc tạo và truyền gửi thông điệp dữ liệu mà không áp dụng đối với nội dung của thông điệp.

6.2. Cualotourism.com có quyền ngừng hoạt động của bất kỳ thành viên nào trên trang web mà không cần thông báo trước nếu thông tin về thành viên đó được xem là không thể chấp nhận được dựa vào mục đích của trang web hoặc các tiêu chuẩn được thừa nhận chung của ngành thương mại và các quy định pháp luật.

6.3. Cualotourism.com có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này mà không cần báo trước cho các thành viên.

 
QUY ĐỊNH CHUNG
 

- Không đăng tải hay b́nh luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi truỵ, trái với thuần phong mỹ tục.

- Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, không xúc phạm cá nhân hay các tổ chức khác.

- Không buôn bán các sản phẩm, dịch vụ trái với quy định pháp luật Việt Nam.

- Cualotourism.com có quyền sửa, xoá bất kỳ bài hay tài khoản nào vi phạm các điều kiện trên.

Để bảo vệ các thành viên, thông tin về người sử dụng được bảo mật, Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm, Ban quản lư sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành động của ḿnh trước Pháp luật.

Để ngăn chặn các ư đồ lợi dụng, chúng tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, ... người sử dụng hỗ trợ tích cực cho Ban quản trị trong việc thông báo về các thông tin, doanh nghiệp không phù hợp.

 

 
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Tuyên bố về chính sách:

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng trang Cualotourism.com. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được trình bày dưới đây thể hiện những cam kết của Cualotourism.com trong việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang Ngheanhotels.com.

- Khi sử dụng website này, quư khách đồng ư với những điều khoản được ghi dưới đây. Những điều khoản không đề cập đến trong mục này sẽ được hiểu theo quy định trong phần điều khoản sử dụng. Chính sách này sẽ được cập nhật, vì vậy người sử dụng nên định kỳ xem lại.

2. Cách thu thập và sử dụng thông tin :

Cualotourism.com thu thập thông tin của người sử dụng từ các nguồn sau:

- Thông tin đăng kư: Mẫu đăng kư thành viên của website chúng tôi yêu cầu khách hàng điền thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ, email, v.v). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hỗ trợ các giao dịch của thành viên và để liên lạc với thành viên khi cần thiết.

- Thống kê: Chúng tôi thu thập các thông tin có liên quan đến việc thống kê số người sử dụng (ví dụ: số lượt truy cập) nhằm điều chỉnh những dịch vụ của chúng tôi phù hợp với nhu cầu khách hàng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ cá nhân hay bên thứ ba nào, trừ những trường hợp được ghi dưới đây.


Cualotourism.com sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào việc:

- Đăng trên website Cualotourism.com

Tất cả mọi thông tin mà người sử dụng gửi đến chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đăng kư nhằm trở thành thành viên và đăng thông tin lên trang www.cualotourism.com như: thông tin giới thiệu doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ… sẽ được đăng công khai và bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể xem.

- Tiết lộ thông tin:

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc đó là cần thiết để nhận dạng, liên lạc hay điều tra một cá nhân nào đó phạm pháp hay bị nghi ngờ phạm pháp; hoặc gây tổn hại cho quyền lợi của chúng tôi và những người khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng mà không thông báo trước để trả lời trướt hầu ṭa, lệnh gọi của ṭa án hoặc do yêu cầu của pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền.

3. Các biện pháp an ninh:

- Thông tin về tài khoản của người sử dụng được bảo mật bằng mật mă. Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng không nên cho bất kỳ người nào biết thông tin về tài khoản của mình. Nhân viên của công ty sẽ không bao giờ yêu cầu quư khách cung cấp thông tin tài khoản bằng cách gọi điện hoặc gửi Email nếu không được quư khách yêu cầu. Hăy nhớ thoát khỏi tài khoản và đóng cửa sổ tŕnh duyệt sau khi làm việc xong với website www.cualotourism.com.

- Độ bảo mật của việc truyền thông tin qua mạng Internet hay mạng không dây không thể đảm bảo 100%. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nỗ lực tối đa để bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng thông qua những công cụ bảo mật chất lượng cao.

- Các thành viên có thể sử dụng tài khoản của ḿnh (tài khoản này được bảo vệ bằng password) để đưa lên, xem, và thay đổi các thông tin của ḿnh. Mọi hoạt động xuất phát từ các tài khoản đăng nhập hợp lệ đều được chúng tôi coi là hợp lệ và các thành viên phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xuất phát từ tài khoản của ḿnh.

4. Liên kết

 Chúng tôi có kết nối với một số tổ chức khác nhằm cung cấp cho khách hàng những tiện ích và dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp như: thông tin thương mại, du lịch, đấu thầu, thương mại điện tử, cơ hội kinh doanh, thông tin xúc tiến thương mại… thông qua những siêu liên kết. Chính sách của những website đó có thể khác với chính sách của chúng tôi, v́ vậy khách hàng nên đọc qua trước khi sử dụng.

5. Thay đổi chính sách:

- Cualotourism.com có thể sửa đổi chính sách theo thời gian. (Nếu sự thay đổi đó có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của quư khách, chúng tôi sẽ công bố rộng răi trên website.) => Các thành viên có thể truy nhập để xem chính sách của chúng tôi tại địa chỉ:... Đối với các thay đổi có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên, chúng tôi sẽ đăng trên mục Tin tức (hoặc Thông báo).

(Nếu quư khách không đồng ư với sự thay đổi trong chính sách, xin vui ḷng gửi thư cho chúng tôi. Quư khách có thể yêu cầu xóa những thông tin mà trước đây quư khách gửi lên website).=> Mỗi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp ư kiến cho bản chính sách này. Cualotourism.com sẽ có trách nhiệm xem xét và tiếp thu các ư kiến đó.

Bản chính sách này được đăng trên Website này vào ngày 18/05/2010.

6. Liên hệ:

      Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này hay việc sử dụng website, xin vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ :

Công ty CP Mỹ thuật truyền thông

243 – Phùng Chí Kiên – TP.Vinh - Nghệ An

Tel : (84-38) 3522889 - (84-38) 850 0949    Mobile: 094 276 8363

Email: info@cualotourism.com nguyentung211@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ
Tin khác  
 
 
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
 
Dịch vụ thuê xe du lịch, tham quan, công tác
------------------------------------
Hà Nội - Cửa Ḷ - Quê Bác - Hà Nội
------------------------------------
Vinh - Đền Hùng - Tam Đảo - Thiền Viện Tây Thiên - Hồ Đại Lải - Vinh
------------------------------------
Vinh - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Quy Nhơn - Huế - Thành cổ Quảng Trị - Vinh
------------------------------------
Vinh - Chùa Hương - Vinh
------------------------------------
Vinh - Hạ Long - Hà Nội - Ḥa B́nh - Sơn La - Điện Biên - Sapa - Đền Hùng - Vinh
------------------------------------
Hà Nội - Cửa Ḷ - Quê Bác - Hà Nội (3 ngày)
------------------------------------
Chương tŕnh du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh, lịch sử (4 ngày 3 đêm)
------------------------------------