Tìm kiếm nhanh:
 
Tìm kiếm: Khách sạn - Nhà hàng
Khách sạn
Giá cả
 
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 
0912 909 518
0981 976 936


 
 
 
  CẨM NANG DU LỊCH CỬA LÒ
 
 
+ Làm thế nào để đặt pḥng?
----------------------------------------------
+ Ngân hàng - Điểm đặt ATM
----------------------------------------------
+ Cơ quan hành chính
----------------------------------------------
+ Ẩm thực - Đặc sản
----------------------------------------------
+ Vị trí địa lư
----------------------------------------------
+ Số điện thoại khẩn
----------------------------------------------
+ Bệnh viện - Bảo hiểm - Cứu hộ
----------------------------------------------
+ Địa điểm du lịch chính
----------------------------------------------
+ Giao thông trong tỉnh Nghệ An
----------------------------------------------
+ Vận chuyển - Taxi
----------------------------------------------
+ Shopping - Mua sắm
----------------------------------------------
+ Công ty Lữ hành - Du lịch
----------------------------------------------
+ Lưu ư với khách du lịch
----------------------------------------------
+ Những câu hỏi khác...
----------------------------------------------
 
 
 
  Thông tin cần biết
 
Giá vàng
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
 
Lượt truy cập : 1646389
Trực tuyến 40
Cẩm nang du lịch Cửa Ḷ
 

+ Cơ quan hành chính
  • HĐND - UBND Thị xă Cửa Ḷ:

Đường Nguyễn Sinh Cung - Thị xă Cửa Ḷ - Tỉnh Nghệ An
 Cơ quan thường trực: Đài PT-TH Cửa Ḷ.
Điện thoại: 038.3824330 - Fax: 038.3824330
DĐ: 0913533429 - 0913351521

Các đơn vị hành chính:

Pḥng Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3842991

- Phó Giám đốc: 3834911,3844820

- Tổ chức hành chính:3834743, 3844511 3837568

Sở Công Thương Nghệ An

Địa chỉ: 70 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3563357

- Phó Giám đốc: 3844688, 3840391

- Tổ chức hành chính: 3844970

Sở Lao Động Thương Binh và Xă Hội

Địa chỉ: 12 Trường Thi

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc:  3844909

- Phó Giám đốc: 3843098

- Tổ chức hành chính: 3830150

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Địa chỉ: 52 Lê Hồng Phong

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3846032

- Phó Giám đốc: 3834167, 3844567, 3843088

- Tổ chức hành chính: 3835993

Sở Tài nguyên- Môi Trường

Địa chỉ: 31 Quang Trung

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3849485

- Phó Giám đốc: 3835608

- Tổ chức hành chính: 3834861

Sở Tài Chính

Địa chỉ: 64 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3845251

- Phó Giám đốc: 3845095 - 3849251 - 3849291

- Tổ chức hành chính: 3849037

Sở Giao Thông

Địa chỉ: 47 Lê Hồng Phong

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3842728

- Phó Giám đốc: 3842672 - 3843609

- Tổ chức hành chính: 3844530

Sở Y Tế

Địa chỉ: 18 Trường Thi

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3844791

- Phó Giám đốc: 3831013 - 3848414-848415

- Tổ chức hành chính: 3844891

Sở Giáo Dục và Đào Tạo 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3844650

- Phó Giám đốc: 3841159-3841160-3841425

- Tổ chức hành chính: 841161

Sở Xây Dựng                              

Địa chỉ: 08 Trường Thi

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3842191

- Phó Giám đốc: 3847390

- Tổ chức hành chính: 3830944

Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

Địa chỉ: 20 Trường Thi

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3834310

- Phó Giám đốc: 3842794 - 3847540

- Tổ chức hành chính: 3844974

Sở Nội Vụ 

Địa chỉ: 14 Phan Đăng Lưu

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3843088

- Phó Giám đốc: 3849440

- Tổ chức hành chính: 3844709

Sở Khoa Học - Công Nghệ

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

-  Giám đốc: 3844323

- Phó Giám đốc: 3847627 - 3841562

- Tổ chức hành chính: 3835308

Sở Tư Pháp Nghệ An

Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3842595

- Phó Giám đốc: 3840992

- Tổ chức hành chính: 3835342

Sở Thông tin và Truyền Thông

Địa chỉ: 06 Lê Hoàn

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3599997

- Phó Giám đốc: 3586017 - 3599544

- Chánh VP: 3599533

Ủy ban Dân số Gia Đ́nh và Trẻ Em

Địa chỉ: 55 Tuệ Tĩnh

Điện thoại: (84-38)

- Giám đốc: 3522665

- Phó Giám đốc:

- Chánh VP: 3522663

  • UBND Các Huyện:

Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh

Địa chỉ: 27 Lê Mao

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3561732

- Phó chủ tịch: 3831130, 3842235,  3844941

- Chánh văn pḥng: 3843174

Uỷ ban nhân dân huyện Diễn Châu

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3862315

- Phó chủ tịch: 3862356 - 3862354

- Chánh văn pḥng: 3862355

Uỷ ban nhân dân huyện Đô Lương

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3871252

- Phó chủ tịch: 3871329 - 3871388

- Chánh văn pḥng: 3871382

Uỷ ban nhân dân thị xă Cửa ḷ

Địa chỉ: Xă Nghi Hương- thị xă Cửa ḷ

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3824153

- Phó chủ tịch: 3951255, 3824223

- Chánh văn pḥng: 3824144

Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3822135

- Phó chủ tịch: 3822127 - 3822138 - 3822133

- Chánh văn pḥng: 3822130

Uỷ ban nhân dân huyện Anh Sơn

Địa chỉ: Khối 5 Thị trấn Anh Sơn

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3872164

- Phó chủ tịch: 3872137, 3872165

- Chánh văn pḥng: 3872467

Uỷ ban nhân dân huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: K4 Quán Hành

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3861144

- Phó chủ tịch: 3861223 - 3861225

- Chánh văn pḥng: 3861152

 

Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông

Địa chỉ: Khối 2 Thi trấn Con Cuông

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3873102

- Phó chủ tịch: 3873163 - 3873171

- Chánh văn pḥng: 3873182

Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Đàn

Địa chỉ: Thị trấn

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3881302

- Phó chủ tịch: 3881249 - 3881256

- Chánh văn pḥng: 3881246

Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Nguyên

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3821117

- Phó chủ tịch: 3821191 - 3821190

- Chánh văn pḥng: 3821115

Uỷ ban nhân dân huyện Quế Phong

Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn

Điện thoại:

- Chủ tịch: 3885161

- Phó chủ tịch: 3885130-3885189

- Chánh văn pḥng: 3885182

Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Sơn

Địa chỉ: Thị trấn huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3875132

- Phó chủ tịch: 3875130 - 3875131

- Chánh văn pḥng: 3875126

Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu

Địa chỉ: Khối 2 Thị trấn

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3884148

- Phó chủ tịch: 3884386 - 3884214

- Chánh văn pḥng: 3884132

Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Thị trấn huyện Quỳ Hợp

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3883137

- Phó chủ tịch: 3883210 - 3883139

- Chánh văn pḥng: 3883130

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Kỳ

Địa chỉ: Khối 9 Thị trấn Lạt

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3882126

- Phó chủ tịch: 3882104 - 3882241

- Chánh văn pḥng: 3882311

Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ: Khối 3 Thị trấn Cầu Giát

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3864166

- Phó chủ tịch: 3864263 - 3864264

- Chánh văn pḥng: 3864168

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương 

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3823163

- Phó chủ tịch: 3823207 - 3823208

- Chánh văn pḥng: 3823816

Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương
Địa chỉ: Khối Hoà Bắc Thị trấn Hoà B́nh
Điện thoại: (84-38)
- Chủ tịch: 3874143
- Phó chủ tịch: 3874155 - 3874126
- Chánh văn pḥng: 3874168

UBND huyện Yên Thành

Địa chỉ: Khối 2 Thị trấn Yên Thành

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch: 3863329

- Phó chủ tịch: 3863159 - 3863312

- Chánh văn pḥng: 3863122

Uỷ ban nhân dân thị xă Thái Ḥa

Địa chỉ: Tân Tiến - thị xă Thái Ḥa

Điện thoại: (84-38)

- Chủ tịch:

- Phó chủ tịch:

- Chánh văn pḥng: 3881402

-------------------------------------------------------------------------------- Liên hệ
Tin khác  
+ Làm thế nào để đặt pḥng? <18/05/2010 15:32>
+ Ngân hàng - Điểm đặt ATM <18/05/2010 07:31>
+ Ẩm thực - Đặc sản <17/05/2010 14:39>
+ Vị trí địa lư <17/05/2010 14:32>
+ Số điện thoại khẩn <29/01/2010 13:52>
+ Bệnh viện - Bảo hiểm - Cứu hộ <29/01/2010 13:48>
+ Địa điểm du lịch chính <29/01/2010 13:45>
+ Giao thông trong tỉnh Nghệ An <29/01/2010 13:44>
+ Vận chuyển - Taxi <29/01/2010 13:39>
+ Shopping - Mua sắm <29/01/2010 13:35>
+ Công ty Lữ hành - Du lịch <29/01/2010 13:29>
+ Lưu ư với khách du lịch <29/01/2010 13:27>
+ Những câu hỏi khác... <29/01/2010 10:45>
 
 
Để tiện truy cập lần sau vui lòng click chuột !
 
   
 
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
 
Dịch vụ thuê xe du lịch, tham quan, công tác
------------------------------------
Hà Nội - Cửa Ḷ - Quê Bác - Hà Nội
------------------------------------
Vinh - Đền Hùng - Tam Đảo - Thiền Viện Tây Thiên - Hồ Đại Lải - Vinh
------------------------------------
Vinh - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Quy Nhơn - Huế - Thành cổ Quảng Trị - Vinh
------------------------------------
Vinh - Chùa Hương - Vinh
------------------------------------
Vinh - Hạ Long - Hà Nội - Ḥa B́nh - Sơn La - Điện Biên - Sapa - Đền Hùng - Vinh
------------------------------------
Hà Nội - Cửa Ḷ - Quê Bác - Hà Nội (3 ngày)
------------------------------------
Chương tŕnh du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh, lịch sử (4 ngày 3 đêm)
------------------------------------